Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych

realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4001f83a-9e26-11ed-b8d9-2a18c1f2976f