Plan lekcji klas 6

 Klasa 6a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 j.polski j.angielski j.polski matematyka matematyka
855 - 940 matematyka matematyka j.polski wych.fizyczne j.angielski
950 - 1035 wych.fizyczne wych.fizyczne matematyka przyroda informatyka
1045 - 1130 j.angielski j.polski przyroda j.polski religia
1145 - 1230 plastyka godz.wychowawcza historia religia j.polski
1240 - 1325 przyroda historia wych.fizyczne technika  
1335 - 1420 k.angielski muzyka z.w.m, SKS SKS  

 

 Klasa 6b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 matematyka j.polski technika j.polski j.polski
855 - 940 historia j.polski matematyka wych.fizyczne matematyka
950 - 1035 wych.fizyczne wych.fizyczne przyroda j.angielski religia
1045 - 1130 przyroda matematyka godz.wychowawcza religia informatyka
1145 - 1230 j.polski historia j.polski matematyka j.angielski
1240 - 1325 j.angielski plastyka wych.fizyczne przyroda muzyka
1335 - 1420 k.angielski   z.w.m,SKS    

 

Plan lekcji klas 8

 Klasa 8a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 j.angielski chemia matematyka historia biologia
855 - 940 geografia fizyka chemia j.polski wych.fizyczne
950 - 1035 j.polski historia EDB matematyka j.polski
1045 - 1130 j.polski biologia j.angielski j.angielski WOS
1145 - 1230 fizyka matematyka WOS wych.fizyczne godz.wychowawcza
1240 - 1325 wych.fizyczne religia j.niemiecki religia informatyka
1335 - 1420 j.niemiecki wych.fizyczne j.polski dor.zawodowe matematyka

 

 Klasa 8b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 historia j.polski religia j.polski j.polski
855 - 940 j.polski matematyka WOS religia wych.fizyczne
950 - 1035 biologia godz.wychowawcza j.angielski fizyka j.niemiecki
1045 - 1130 matematyka fizyka matematyka geografia historia
1145 - 1230 j.angielski biologia informatyka wych.fizyczne chemia
1240 - 1325 wych.fizyczne chemia j.polski j.angielski matematyka
1335 - 1420 EDB wych.fizyczne j.niemiecki Wdż WOS
           
           

 

Plan lekcji klas 5

 Klasa 5a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 plastyka historia matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne
855 - 940 j.polski religia biologia matematyka muzyka
950 - 1035 j.angielski geografia j.polski informatyka technika
1045 - 1130 godz.wychowawcza j.polski j.angielski j.polski j.angielski
1145 - 1230 matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne historia j.polski
1240 - 1325 k.polonistyczne matematyka religia   SKS
1335 - 1420   km, z.w.m,kan      

 

 Klasa 5b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 wych.fizyczne geografia j.polski matematyka j.angielski
855 - 940 plastyka historia wdż informatyka wych.fizyczne
950 - 1035 religia j.polski wych.fizyczne j.polski godz.wychowawcza
1045 - 1130 matematyka matematyka matematyka technika j.polski
1145 - 1230 j.polski j.angielski j.angielski biologia muzyka
1240 - 1325 SKS wych.fizyczne     religia
1335 - 1420   km, z.w.m,kan      

 

Plan lekcji klas 7

 Klasa 7a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 biologia historia matematyka matematyka j.polski
855 - 940 j.angielski biologia fizyka chemia chemia
950 - 1035 historia j.polski religia j.polski wych.fizyczne
1045 - 1130 geografia matematyka j.polski wych.fizyczne j.niemiecki
1145 - 1230 j.polski fizyka wych.fizyczne j.angielski godz.wychowawcza
1240 - 1325 muzyka wych.fizyczne j.angielski j.niemiecki plastyka
1335 - 1420 matematyka   geografia religia informatyka

 

 Klasa 7b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 j.angielski informatyka fizyka j.polski godz.wychowawcza
855 - 940 biologia historia plastyka muzyka Wdż
950 - 1035 geografia biologia matematyka historia wych.fizyczne
1045 - 1130 matematyka j.polski religia wych.fizyczne j.polski
1145 - 1230 j.niemiecki matematyka wych.fizyczne geografia j.niemiecki
1240 - 1325 chemia wych.fizyczne j.polski religia matematyka
1335 - 1420 j.polski fizyka j.angielski j.angielski chemia