Strona główna

Ogłoszenie o postępowaniu zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d31ee846-6efe-11ed-aea3-5a7c432eaced