Projekt Erazmus+

 

 Erazmus +

 

 


Informacje ogólne:

    1. Tytuł projektu: Roboty - moja przyszłość. Rozwój kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy.
    2. nr projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041955 
    3. Źródło finansowania: Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.
    4. Szkoła partnerska:  KEK Lidia w Katerini.

KeK LIDIA to prywatna renomowana szkoła mająca siedzibę w miejscowości Katerini w regionie Pieria w północnej Grecji, oferująca programy nauczania w ramach greckiego systemu edukacji na kilku poziomach, począwszy od szkoły podstawowej, aż po kursy zawodowe dla osób dorosłych. Szkoła opiera znaczną część swojej pracy na systemie STEM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math), prowadząc zajęcia IT oraz robotyki co jest zbieżne naszym programem mobilności, promując przy tym krytyczne i samodzielne myślenie oraz rozwiązywanie problemów oraz przygotowując młodych ludzi do wymagań rynku pracy w XXI w.

Planowany termin mobilności grupy: 08 maja - 19 maja 2022r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły, wzrost jej prestiżu w środowisku lokalnym oraz nadanie jej wymiaru europejskiego i zaistnienie na arenie międzynarodowej, poprzez:

- zapoznanie grup docelowych projektu z nowoczesnymi technikami i metodami uczenia się i nauczania, narzędziami TIK poprzez wymianę doświadczeń;

- rozwinięcie kompetencji językowych poprzez komunikację bezpośrednia i pośrednią uczestników projektu oraz poprzez umiejętność odnajdywania się w sytuacjach naturalnych w innym kraju;

- rozwinięcie kompetencji matematycznych poprzez ćwiczenie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów i  planowania przyszłości;

- rozwinięcie kompetencji obywatelskich i zwiększenie samooceny uczniów;

- zwiększenie umiejętności swobodnego wyrażania przez uczniów swojej osobowości, kreatywności, podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności;

- rozwój osobisty ucznia;

- kształtowanie umiejętności przedsiębiorczości jako wprowadzenie w dorosłość;

- wzrost szans uczniów na rynku pracy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności cenionych i poszukiwanych obecnie przez pracodawców;

- zarządzanie technologią poprzez mobilne programowanie i kodowanie jako działania zapobiegawcze w ramach walki z uzależnieniem pokolenia Z od gier komputerowych i portali społecznościowych.

Uwaga - rozpoczynamy rekrutację!

 

Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Chętni proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Linki do obu dokumentów znajdują się poniżej:

      1. Zasady rekrutacji
      2. Formularz zgłoszeniowy