O szkole

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku jest placówką publiczną, która działa w oparciu o Statut Szkoły zatwierdzony uchwałą Nr VIII 61/99 z dnia 23 lipca 1999 roku Rady Gminy w Hańsku. Zespół jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Hańsk. Gmina Hańsk położona jest w środkowo- wschodniej części województwa lubelskiego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w powiecie włodawskim. Gminę zamieszkuje 4.300 osób na powierzchni 180 km.

Historia szkoły sięga 1991 roku jako filia Szkoły Podstawowej w Dubecznie początkowo z klasami I-IV. Wówczas zajęcia odbywały się w zaadaptowanych pomieszczeniach Straży Pożarnej, Urzędu Gminy, Poczty. Placówka nie posiadała jednej siedziby. Kadra nauczycielska nie zrażała się istniejącymi trudnościami, tworzyła miłą atmosferę pracy, angażując do współpracy rodziców i środowisko mieszkańców. Nieszczęśliwą datą w historii szkoły był dzień 12 marca 1992 roku, kiedy spaleniu uległ główny budynek szkoły. W marcu 1993 roku za zgodą Kuratorium Oświaty w Chełmie, Urzędu Rejonowego we Włodawie wydano decyzję o rozbudowie budynku przedszkola dla potrzeb szkoły. Uchwałą Rady Gminy Nr Y742/99 z dnia 27 marca 1999 roku (z mocą od l września 1999 roku) Szkoła Podstawowa została przekształcona w Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku.

 


W historii zespołu zapisały się ważne daty:

 1. 26 stycznia 2001 r. wielka przeprowadzka do nowej szkoły;
 2. 3 września 2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły;
 3. 10 kwietnia 2002 r. pierwszy zewnętrzny sprawdzian kompetencji uczniów klas VI;
 4. 26 września 2002 r. w ramach współpracy gmin szkoła gościła delegację z Niemiec z miejscowości Wilhelmsdorf;
 5. 18 czerwca 2003 r. uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej i sali komputerowej;
 6. 13 października 2003 r. otwarcie drugiej pracowni komputerowej;
 7. 7 maja 2004 r. podpisanie porozumienia o partnerskie między Gminą Hańsk i Urszulin w Rzeczpospolitej Polskiej, a Gminą Wilhelmsdorf w Republice Federalnej Niemiec;
 8. 29 maja 2004 r. "Pierwszy Piknik Rodzinny" - wspólne Świętowanie Dnia Dziecka, Matki i Ojca;
 9. 23 czerwca 2006 r. Ceremonia posadzenia dębu przy szkole upomiętniająca "Wielki pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II";
 10. 16 października 2006 r. "Uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II";
 11. 17 października 2007 r. Uroczystość nadania szkole sztandaru;
 12. 5 czerwca 2008 r. "Dzień kultury" z udziałem gości z gminy Wilhelmsdorf - Niemcy;
 13. 16 października 2008 r. Dzień patrona szkoły.