Strona główna

Ponadnarodowa mobliność - podsumowanie

W dniu 20.06.2023 r. w sali widowiskowej GOK z udziałem przedstawicieli Gminy Hańsk, rodziców, uczniów oraz kadry pedagogicznej

Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku. odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy instytucji działających na terenie gminy oraz przedstawiciele stowarzyszeń.

Podczas spotkania zaserwowane były ciasta greckie i przekąski, które zostały przygotowane przez uczestników mobilności i ich rodziców. Przedstawiona została prezentacja multimedialna, opatrzona komentarzami uczniów, podsumowująca działania w ramach projektu oraz ukazująca nabyte kompetencje i umiejętności.