Bezpłatne licencje na Microsoft 365 A1

Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta email w szkole.

Szanowni Państwo,

W Szkole Podstawowej w Hańsku chcemy zacząć korzystać z pakietu Office 365 A1 firmy Microsoft dla edukacji. Prosimy o Państwa zgodę na utworzenie kont dla Państwa dziecka i zarządzanie tymi kontami. Pakiet narzędzi firmy Microsoft, ułatwiają pracę w szkole i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Uczniowie SP w Hasku będą korzystać ze swoich kont do wykonywania zadań szkolnych,  komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Microsoft:

 • OneDrive
 • Office 365
 • MS Teams
 • konto pocztowe

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Microsoft 365 A1 dla edukacji

Jakie dane osobowe gromadzą Microsoft?

W ramach tworzenia konta ucznia SP w Hańsku może udostępniać Microsoft niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.

Ponadto Microsoft gromadzi informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Microsoft wykorzystuje te informacje? 

Microsoft używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Office 365.  Microsoft nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Microsoft wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych do kierowania reklam?

Nie.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Microsoft 365 A1

W SP w Hańsku zezwolono uczniom na dostęp do usług Microsoftu, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób tylko w ramach pracy w szkole.

Czy Microsoft  ujawnia dane osobowe dziecka?

W przypadku produktów firmy Microsoft dostarczanych przez szkoły podstawowe i średnie, w tym Microsoft 365 Education, firma Microsoft:

 • Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji.
 • Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.
 • Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania.
 • Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji albo na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie o odpowiednim wieku.
 • Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą udostępniane dane osobowe uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy), zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad dotyczących danych osobowych uczniów.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie. 

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Microsoft 365 przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem SP w Hańsku.

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

Można zajrzeć na stronę Microsoftu poświęconej zdalnej nauce pod adresem: https://www.education.microsoft.com/pl-pl/resource/b9a1096f

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Microsoft 365 należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły.

Zgoda opiekuna/rodzica na założenie konta do pobrania - doc.

 Zgoda opiekuna/rodzica na założenie konta do pobrania - pdf.

Z wypełnionym i podpisanym wnioskiem zapraszamy do sekretariatu