Uroczyste zakończenie roku szkolnego

W dniu 19 czerwca 2009 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009 w naszej szkole. Uczniowie za pilną naukę i wzorowe zachowanie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Dziesięciu uczniów z najwyższą średnią ocen otrzymało stypendia naukowe oraz dwóch uczniów za osiągnięcia sportowe. Nagrody dla stypendystów ufundował Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak, a uroczyście wręczył Sekretarz Gminy Hańsk Pan Romuald Pryll.

Dyrekcja i grono pedagogiczne życzy uczniom słonecznych i wspaniałych wakacji!

Zdjęcia w szkolnej galerii

Niech żyją nam nasze mamy!

W dniach 25 maja, 26 26 maja i 8 czerwca 2009 r. odbyły się w klasach I-III uroczystości z okazji Dnia Matki. Wychowacy klas przygotowali atrakcyjne części artystyczne, w których dzieci prezentowały zabawy ruchowe z piosenkami, recytowały wiersze, składały mamom życzenia i wręczyły upominki. Klasowe świętowanie było również okazją do wspólnego biesiadowania dzieci z mamami.

Zdjęcia na szkolnym kanale Google+