Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych

realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4001f83a-9e26-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Ogłoszenie o postępowaniu zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d31ee846-6efe-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 - Priorytet 3

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Hańsku przystąpiła do realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Czytaj więcej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Lekcja Wos

20 października 2022r. odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas VIII z udziałem p. Sławomira Sobolewskiego, regionalisty, pasjonata i autora trzech publikacji o Ziemi Hańskiej.

Czytaj więcej: Lekcja Wos