RODO w naszej szkole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku

 

 Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO informuje się petentów Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, że:

Czytaj więcej: RODO w naszej szkole