Zielona szkoła - Augustów 2018

Zielona szkoła to wyjazd uczniów poza miejsce zamieszkania pozwalający łączyć naukę z zabawą i wypoczynkiem, integrujący grupę uczniowską. Kontakt ze środowiskiem uczy aktywności , samodzielności, szacunku do wszelkich przejawów życia, kształtuje postawę odpowiedzialności za środowisko.
W poniedziałek 11 czerwca 2018r. uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku pojechali na 5 dniową zieloną szkolę do Augustowa.

Czytaj więcej: Zielona szkoła - Augustów 2018

Dotyczy przetargu

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 570107-N-2018 z dnia 10.06.2018 r.

Zawiadomienie

Półkolonie 2018

Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Hańsku zapraszają uczniów klas IV -VII na półkolonie, które odbędą się w dniach 25-29 czerwca 2018r.

Zapisy trwają do 20 czerwca 2018r. (ilość miejsc ograniczona)

Czytaj więcej: Półkolonie 2018

RODO w naszej szkole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku

 

 Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO informuje się petentów Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, że:

Czytaj więcej: RODO w naszej szkole