Ponadnarodowa mobilność uczniów

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku w okresie od 01.03.2023 – 30.06.2023 r. zrealizował projekt Ponadnarodowej mobilności uczniów finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).o numerze 2021-1-PMU-4238 i tytule Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku.

Czytaj więcej: Ponadnarodowa mobilność uczniów