Plan lekcji - zdalne nauczanie

 

PLAN LEKCJI

OD 25 MARCA 2020r.

 

  Klasa I Klasa II Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Poniedziałek

2 godz. edukacja wczesnoszkolna
j. angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.polski
matematyka
j.angielski
muzyka

matematyka

j.angielski

plastyka

Wtorek 3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

matematyka

j.polski

przyroda

geografia

matematyka

j.polski

j.angielski

Środa

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

matematyka

j.polski

informatyka

j.polski

technika

matematyka

biologia

Czwartek
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

matematyka

j.polski

technika

j.angielski

j.polski

informatyka

j.angielski

Piątek
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

historia

j.angielski

plastyka

matematyka

historia

muzyka

 Klasy VI - VIII

 

  Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek

matematyka

j.polski

biologia

j.angielski

j.polski

geografia

matematyka

chemia

matematyka

j.polski

geografia

fizyka

Wtorek

j.polski

geografia

matematyka

plastyka

j.angielski

biologia

j.polski

matematyka

plastyka

chemia

j.angielski

j.polski

matematyka

EDB

Środa

historia

j.polski

muzyka

j.angielski

j.polski

matematyka

j.angielski

fizyka

j.polski

matematyka

j.angielski

biologia

Czwartek

j.angielski

matematyka

j.polski

technika

j.polski

matematyka

j.angielski

muzyka

matematyka

j.polski

j.angielski

WoS

Piątek

j.polski

informatyka

matematyka

historia

j.niemiecki

j.polski

informatyka

informatyka

historia

j.polski

j.niemiecki

 

 

Plan lekcji nauczyciele

Białasz Dorota Deczkowska Elżbieta Drzewiecka Ewa Ganczaruk Ewa
       
Głąb Lesya Gołdyn Iwona Granica Jolanta Kocanda Bożena
       
Kocanda Grzegorz Kończal Małgorzata Kopieniak Teresa Korona Wiesław
       
Kuszewska Beata Latała Anna Masiukiewicz Izabela Mazurek Beata
       
Michałowicz Andrzej Motwicka Anna ks.Paśniczek Tomasz Purc Agnieszka
       
Szajewska Gabriela Walkowska Marta Więcierzewska Barbara Wilgocka Barbara
       
Wołoszun Małgorzata Zielińska Krystyna    

 

Plan lekcji klas 5

 Klasa 5

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 geografia biologia historia historia j.polski
855 - 940 wych.fizyczne j.polski j.angielski matematyka matematyka
950 - 1035 j.angielski matematyka j.polski j.polski godz.wychowawcza
1045 - 1130 matematyka informatyka religia WDŻ religia
1145 - 1230 technika plastyka muzyka wych.fizyczne wych.fizyczne
1240 - 1325 j.polski  j.angielski wych.fizyczne    
1335 - 1420 zw        

 

   

 

Plan lekcji klas 6

 Klasa 6a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 j.angielski j.polski j.polski matematyka godz.wychowawcza
855 - 940 geografia wych.fizyczne religia j.polski j.angielski
950 - 1035 wych.fizyczne historia j.angielski wych.fizyczne wych.fizyczne
1045 - 1130 j.polski matematyka matematyka biologia j.polski
1145 - 1230 technika plastyka muzyka Wdż. religia
1240 - 1325 matematyka   informatyka historia  
1335 - 1420        z.w.  

 

 Klasa 6b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 matematyka matematyka technika j.polski j.angielski
855 - 940 j.angielski wych.fizyczne j.polski religia j.polski
950 - 1035 wych.fizyczne j.angielski matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne
1045 - 1130 historia plastyka biologia historia muzyka
1145 - 1230 j.polski j.polski religia matematyka geografia
1240 - 1325 informatyka     godz.wychowawcza  
1335 - 1420       z.w.  

 

Plan lekcji klas 8

 Klasa 8a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 EDB  j.angielski chemia j.angielski wych.fizyczne
855 - 940 wych.fizyczne geografia religia biologia matematyka
950 - 1035 j.niemiecki matematyka wych.fizyczne j.polski historia
1045 - 1130 fizyka wych.fizyczne matematyka fizyka WOS
1145 - 1230 matematyka godz.wychowawcza j.angielski religia informatyka
1240 - 1325 WOS j.polski historia j.niemiecki chemia
1335 - 1420 j.polski j.polski j.polski dor.zawodowe j.polski
1420 - 1515 biologia koło matematyczne      

 

 Klasa 8b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 biologia j.polski biologia j.polski wych.fizyczne
855 - 940 wych.fizyczne j.angielski j.niemiecki j.angielski historia
950 - 1035 geografia WOS wych.fizyczne fizyka matematyka
1045 - 1130 j.niemiecki wych.fizyczne religia matematyka j.polski
1145 - 1230 j.angielski historia j.polski informatyka j.polski
1240 - 1325 chemia EDB matematyka WOS fizyka
1335 - 1420 matematyka godz.wychowawcza Dor.zawodowe religia chemia
1420 - 1515 j.polski koło matematyczne