Plan lekcji - zdalne nauczanie

 

PLAN LEKCJI

OD 25 MARCA 2020r.

 

  Klasa I Klasa II Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Poniedziałek

2 godz. edukacja wczesnoszkolna
j. angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.polski
matematyka
j.angielski
muzyka

matematyka

j.angielski

plastyka

Wtorek 3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

matematyka

j.polski

przyroda

geografia

matematyka

j.polski

j.angielski

Środa

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

matematyka

j.polski

informatyka

j.polski

technika

matematyka

biologia

Czwartek
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

matematyka

j.polski

technika

j.angielski

j.polski

informatyka

j.angielski

Piątek
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

historia

j.angielski

plastyka

matematyka

historia

muzyka

 Klasy VI - VIII

 

  Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek

matematyka

j.polski

biologia

j.angielski

j.polski

geografia

matematyka

chemia

matematyka

j.polski

geografia

fizyka

Wtorek

j.polski

geografia

matematyka

plastyka

j.angielski

biologia

j.polski

matematyka

plastyka

chemia

j.angielski

j.polski

matematyka

EDB

Środa

historia

j.polski

muzyka

j.angielski

j.polski

matematyka

j.angielski

fizyka

j.polski

matematyka

j.angielski

biologia

Czwartek

j.angielski

matematyka

j.polski

technika

j.polski

matematyka

j.angielski

muzyka

matematyka

j.polski

j.angielski

WoS

Piątek

j.polski

informatyka

matematyka

historia

j.niemiecki

j.polski

informatyka

informatyka

historia

j.polski

j.niemiecki

 

 

Plan lekcji nauczyciele

Białasz Dorota Deczkowska Elżbieta Drzewiecka Ewa Ganczaruk Ewa
       
Głąb Lesya Gołdyn Iwona Granica Jolanta Kocanda Bożena
       
Kocanda Grzegorz Kończal Małgorzata Kopieniak Teresa Korona Wiesław
       
Kuszewska Beata Latała Anna Masiukiewicz Izabela Mazurek Beata
       
Michałowicz Andrzej Motwicka Anna ks.Paśniczek Tomasz Purc Agnieszka
       
Szajewska Gabriela Walkowska Marta Więcierzewska Barbara Wilgocka Barbara
       
Wołoszun Małgorzata Zielińska Krystyna    

 

Plan lekcji klas 5

 Klasa 5a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 j.polski j.angielski j.angielski wych.fizyczne godz.wychowawcza
855 - 940 j.angielski j.polski plastyka matematyka muzyka
950 - 1035 wych.fizyczne matematyka wych.fizyczne biologia religia
1045 - 1130 historia geografia matematyka religia matematyka
1145 - 1230 WDŻ wych.fizyczne historia j.polski technika
1240 - 1325 zwm   j.polski informatyka j.polski
1335 - 1420          

 

 Klasa 5b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 wych.fizyczne historia matematyka j.polski wych.fizyczne
855 - 940 j.polski matematyka wych.fizyczne matematyka religia
950 - 1035 plastyka j.polski technika religia j.polski
1045 - 1130 informatyka muzyka j.polski j.angielski matematyka
1145 - 1230 biologia j.angielski geografia wych.fizyczne j.angielski
1240 - 1325 zwm godz.wychowawcza SKS historia  
1335 - 1420   SKS      

 

Plan lekcji klas 6

 Klasa 6a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 geografia matematyka technika matematyka j.polski
855 - 940 biologia plastyka matematyka j.angielski informatyka
950 - 1035 religia wych.fizyczne godz.wychowawcza j.polski j.angielski
1045 - 1130 wych.fizyczne j.angielski historia wych.fizyczne muzyka
1145 - 1230 j.polski j.polski j.polski Wdż. wych.fizyczne
1240 - 1325 matematyka z.w.m religia historia  
1335 - 1420          

 

 Klasa 6b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 godz.wychowawcza j.polski biologia j.angielski informatyka
855 - 940 geografia j.angielski j.polski j.polski j.polski
950 - 1035 j.polski wych.fizyczne matematyka matematyka matematyka
1045 - 1130 wych.fizyczne matematyka j.angielski wych.fizyczne technika
1145 - 1230 historia plastyka muzyka historia wych.fizyczne
1240 - 1325   z.w.m religia religia  
1335 - 1420          

 

Plan lekcji klas 8

 Klasa 8a    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 matematyka j.niemiecki historia fizyka j.polski
855 - 940 j.angielski matematyka religia religia biologia
950 - 1035 wych.fizyczne j.polski j.polski historia wych.fizyczne
1045 - 1130 geografia wych.fizyczne j.niemiecki j.polski WOS
1145 - 1230 j.polski informatyka wych.fizyczne j.polski j.angielski
1240 - 1325 chemia godz.wychowawcza WOS matematyka matematyka
1335 - 1420 fizyka j.angielski EDB dor.zawodowe chemia
1420 - 1515 biologia        

 

 Klasa 8b    

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800 - 845 historia matematyka j.angielski biologia WOS
855 - 940 matematyka j.polski j.polski fizyka godz.wychowawcza
950 - 1035 wych.fizyczne informatyka biologia j.polski wych.fizyczne
1045 - 1130 j.niemiecki wych.fizyczne religia religia j.polski
1145 - 1230 geografia j.angielski wych.fizyczne WOS matematyka
1240 - 1325 fizyka j.polski matematyka Dor.zawodowe j.niemiecki
1335 - 1420 chemia EDB chemia historia j.angielski
1420 - 1515 j.polski     koło matematyczne