wychowawca

Gabriela Szajewska

       
Baczyńska Arleta Brodawka Bartosz Dywańska Klaudia Dziedzic Marta
       
Dziekan Dawid Gałąska Grzegorz Hajko Michał Leśniewski Józef
       
Obara Bartosz Połodziuk Klaudia Poszytek Izabela Respond Maciej
       
Sosnowski Krystian Strzechmiński Miłosz Ulejczyk Mateusz Zimnicki Cyprian
       
Zuzańska Jowita