W obecnym roku szkolnym obowiązuje poniższy czas pracy:

1. 800- 845
2. 855- 940
3. 950- 1035
4. 1045- 1130
5. 1145- 1230
6. 1240- 1325
7. 1335- 1420