Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

http://isap.sejm.gov.pl/images/icon_pdf.gif;jsessionid=0EE985210F265ACDEB1A04A5C3ADA17BD20141084.pdf