Uroczyste zakończenie roku szkolnego

W dniu 19 czerwca 2009 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009 w naszej szkole. Uczniowie za pilną naukę i wzorowe zachowanie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Dziesięciu uczniów z najwyższą średnią ocen otrzymało stypendia naukowe oraz dwóch uczniów za osiągnięcia sportowe. Nagrody dla stypendystów ufundował Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak, a uroczyście wręczył Sekretarz Gminy Hańsk Pan Romuald Pryll.

Dyrekcja i grono pedagogiczne życzy uczniom słonecznych i wspaniałych wakacji!

Zdjęcia w szkolnej galerii