Ewaluacja i raport końcowy

Ewaluacja i raport końcowy

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, realizowanym w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poniżej do pobrania.

Raport