W Salonikach

Mieliśmy także wycieczkę do drugiego największego miasta w Grecji, Thessalonik.

Saloniki to ośrodek administracyjny największego greckiego regionu, Macedonii Środkowej. Najważniejszym punktem w Salonikach jest Plac Arystotelesa. Jest on także uznawany za serce miasta. Odbywa sie na nim wiele imprez edukacyjnych. W centrum miasta przy Zatoce Salonickiej znajduje się dawna twierdza, w której kiedyś odbywały się egzekucje więźniów.
Dziś w środku wieży otwarto ekspozycje przedstawiającą historię miasta oraz Muzeum Kultury Bizantyjskiej. W mieście znajduje się także dużo rzeźb, ekspozycji takich jak Parasole Zongolopoulos czy też pomnik Arystotelesa ze złotym palcem, który daje wiedzę.
Miasto to nazywane jest także miastem edukacji, ponieważ wielu uczniów przyjeżdża tu na studia, bądź uczniowie przybywają do Salonik z projektów edukacyjnych takich jak Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.