Ponadnarodowa mobilność uczniów

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku w okresie od 01.03.2023 – 30.06.2023 r. zrealizował projekt Ponadnarodowej mobilności uczniów finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).o numerze 2021-1-PMU-4238 i tytule Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku.

Projekt był odpowiedzią na duże zainteresowanie naszych uczniów i ich rodziców możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych.

Na realizację projektu otrzymaliśmy 169 530 00 PLN
W ramach projektu w dniach od 30 kwietnia do 13 maja odbył się wyjazd do Grecji. W wyjeździe brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Hańsku kształcących się w klasach VI-VIII, w tym uczniowie z mniejszymi szansami. Łącznie 20 uczniów i 4 nauczycieli.

Podczas dwutygodniowego pobytu odbywały się zajęcia w placówce goszczącej  – Hmerhsio Gymnasio Kontariotissas Pierias, prowadzonych przez tamtejszych nauczycieli.  Warsztaty i wycieczki edukacyjne pozwoliły zrealizować główny cel projektu, którym było doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Poznawanie placówki przyjmującej, zajęcia integracyjne oraz różnorodne aktywności w ramach realizacji tematyki projektu wpisujące się w podstawę programową obydwu placówek, umożliwiły rozwijanie kompetencji kluczowych i budowanie u naszych uczniów postaw proekologicznych i prozdrowotnych, otwartości wobec świata i innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności i odpowiedzialności. Ponadto zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego.

Biorąc udział w zajęciach kulturowych i wycieczkach uczniowie zapoznali się z kulturą i historią Grecji. Zwiedzili ruiny zamku Platamonas, z których podziwiali panoramę Grecji. Ciekawy pod względem krajobrazowym był Wąwóz Enipeas i Litochoro. W weekend odbył się rejs statkiem na wyspę Skhiatos oraz ujrzeli jeden z cudów natury, Meteory - jedne z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie. Poznali też technologię pozyskiwania oliwy z oliwek oraz odwiedzili zakład produkcji sera feta. W wolnych chwilach odpoczywaliśmy na plaży lub basenie, a wieczorami wyruszaliśmy na spacery wzdłuż plaży bądź integrowaliśmy się z innymi grupami.

Wyjazdy w ramach programu POWER, to szansa na poznanie nowych kultur, nawiązanie przyjaźni na całe życie oraz żywa nauka języka. To tylko niektóre z zalet wzięcia udziału w projekcie.

Barbara Wilgocka – koordynator wyjazdu.

Zespół mobilności.

 


Uczniowie z certyfikatami.