Raport zbiorczy projektu

Raport zbiorczy
(przed rozpoczęciem mobilności oraz po jej zakończeniu)

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

raport zbiorczy