Konkurs pożarniczy

W dniu 13 marca 2023 r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Młodzież zapobiega pożarom - etap gminny.

Do konkursu przystąpiło 30 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria wiekowa I- uczniowie klas I- IV- 10 uczniów;
  • kategoria wiekowa II-uczniowie klas V- VIII- 20 uczniów.

Uczestnicy, którzy zdobyli największą liczbę punktów w swoich kategoriach reprezentować będą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.
Kategoria wiekowa I

  1. Julia Białasz,
  2. Gabriel Zaorski,
  3. Aleksander Grzeszczuk

Kategoria wiekowa II

  1. Jacek Misiura,
  2. Kinga Poszytek,
  3. Mikołaj Klejszta.

Dziękujemy Naczelnikowi OSP w Hańsku panu Patrykowi Maśluchowi oraz Sekretarzowi OSP w Hańsku panu Jarosławowi Białaszowi za przygotowanie zadań konkursowych i sprawne przeprowadzenie konkursu. Laureatom życzymy powodzenia w etapie powiatowym.

Poniżej kilka zdjęć z konkursu