Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 - Priorytet 3

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Hańsku przystąpiła do realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. jest programem uchwalonym na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury.
Otrzymaliśmy ogółem 4 500,00 zł dofinansowania. Kwota przyznanego wsparcia finansowego:

  • 3 600,00 zł
  • wkład własny: 900,00 zł.

Za daną kwotę zakupiono  nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej. Dzięki udziałowi w Programie biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór  nie tylko o lektury szkolne, ale i o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami (ankiety, rozmowy indywidualne, lista ulubionych książek). Lista wybranych książek opracowana po głosowaniu (wg ankiet uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz konsultacji z Biblioteką Publiczną w Hańsku).
Nowości zakupione do biblioteki szkolnej to atrakcyjne książki, często bestsellery nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas w bibliotece nie tylko po zajęciach szkolnych, ale również w czasie przerw lekcyjnych. Zachęcamy wszystkich do korzystania z zasobów naszej biblioteki i przeżywania fantastycznych przygód podczas lektury ulubionych książek.
Projekt rozbudza zainteresowania, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach
 i projektach edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę szkolną. Wszystkie podjęte działania w ramach projektu służą promowaniu czytelnictwa w naszej szkole. Przygoda z książką w naszej szkole się nie kończy! Trwa i będzie trwała nadal, ponieważ czytanie to przyszłość   i wyobraźnia.

Plakat projektu