Zmiany w przewozach szkolnych

Zmianie ulegają trasy i godziny przyjazdu uczniów do szkoły i przedszkola:

  1. trasa- godz. odjazdu: 6.40 Kulczyn - Ujazdów - Krychów
  2. trasa- godz. odjazdu: 7:30 Wojciechów - Ujazdów
  3. trasa - godz. odjazdu: 6.45 Szcześniki - Żdżarka
  4. trasa- godz. odjazdu: 7:10 Bukowski Las - Stary Majdan
  5. trasa- godz. odjazdu: 6:50 Osowa - Dubeczno
  6. trasa- godz. odjazdu: 7:25 Dubeczno-Glinianki