Relacje z Katerini

Mamy już pierwsze relacje z Katerini!  Wrażenia z pobytu Waszych kolegów i koleżanek w Grecji poniżej:

Michał Celiński:

Kiedy przyjechaliśmy 1 dnia zameldowaliśmy się w hotelu Giannoulis, z którego mamy widok na pasmo górskie Olimpu i Morze Egejskie.
Około godziny 14 poszliśmy na plażę przy hotelu. Byliśmy w miasteczku Paralia, ma ono jedną charakterystyczną ulice na, której było tłoczno.


2 dnia pojechaliśmy do Katerini by chwilę pozwiedzać a później poszliśmy do naszej szkoły partnerskiej KEK Lidia. Mieliśmy tam zajęcia z robotyki z Lego Mindstorms. Musieliśmy zaprojektować robota tak aby wykonał dane czynności. Roboty były prawie całe zbudowane z klocków Lego ale nie przeszkadzało to w ich funkcjonalności.

When we arrived 1st day, we checked into the Giannoulis hotel which overlooks the Olympus mountain range and the Aegean Sea.
At around 2 p.m. we went to the beach by the hotel. We were in the town of Paralia, it has one characteristic street that was crowded.
2nd day we went to Katerini to do some sightseeing and then we went to our partner school KEK Lidia. We had robotics lessons from Lego Mindstorms there. We had to design the robot to perform the given activities. The robots were almost entirely made of Lego bricks, but this didn't interfere with their functionality.

Oliwier Krzowski:

Dzień 1 (Poniedziałek):
Pierwszego dnia dojechaliśmy do hotelu w Paralii. Hotel jest bardzo ładny i komfortowy. Zjedliśmy obiad i po obiedzie poszliśmy na plażę. Po południu poszliśmy do miasta zwiedzać oraz kupować pamiątki.

Day 1 (Monday):
On the first day we arrived at the hotel in Paralia. The hotel is very nice and comfortable. We had lunch and after lunch we went to the beach. In the afternoon we went into town to sightsee and buy souvenirs.

Dzień 2 (Wtorek):
Po śniadaniu pojechaliśmy do szkoły partnerskiej, gdzie mieliśmy zajęcia z robotyki. Na zajęciach przypomniałem sobie podstawy programowania robotów. Po powrocie od 1545 do 1800 mogliśmy korzystać z basenu lub opalać się. Wieczorem mieliśmy zajęcia przygotowujące do egzaminu.

Day 2 (Tuesday):
After breakfast we went to a partner school where we had a robotics lesson. During the lesson, I remembered the basics of robot programming. After returning from 1545 to 1800 we could use the pool or sunbathe. In the evening we had classes to prepare for the exam.

Maciek Konieczny:

09.04

Dzisiaj przyjechaliśmy do hotelu. Od razu zjedliśmy obiad i poszliśmy na plaże. Potem poszliśmy do miasta kupić pamiątki.Today we arrived to the hotel. We ate dinner and went to the beach. Then we walked to a city to buy some souvenirs.

10.04

Dzisiaj pojechaliśmy do szkoły partnerskiej na lekcje robotyki. Były łatwe, a ludzie tam bardzo mili. Po tym zjedliśmy obiad w hotelu i poszliśmy na basen.

Today we went to the partner school for robotic lessons. It was easy and people there were very nice. Then we ate dinner in the hotel and went to the swimming pool.   

Jakub Iwaniec:

Na śniadanie poszliśmy o godzinie 8.
Dzisiaj byliśmy w szkole partnerskiej w Katerini w której uczyliśmy się programować robota.
Po powrocie byliśmy na basenie.

We went to breakfast at 8 o'clock.
Today we were at the partner school in Katerini where we learned to program the robot.
Upon our return, we were at the pool.