Cykl warsztatów z języka angielskiego

Uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ uczestniczą w cyklu warsztatów z języka angielskiego przygotowujących do działań w ramach projektu.

Warsztaty będą obejmowały 20 godzin zajęć lekcyjnych, które odbywają się 2 razy w tygodniu – wtorek, czwartek na platformie Teams.

Zajęcia mają na celu przygotować uczniów do swobodnej komunikacji w języku angielskim z partnerami projektu Erasmus+. Pierwsze zajęcia odbyły się 31 marca.

Tematyka zajęć:

  1. Poznawanie mownych ludzi – Meeting new people
  2. Autoprezentacja – Self – presentation
  3. Dolegliwości i choroby – diseases and illnesses
  4. Poruszanie się po miejscowości – pytanie o drogę  - Asking for directions
  5. Pytanie o godzinę, podawanie czasu, umawianie się na spotkania – Asking about the time, telling the time, making appointments
  6. Moja miejscowość – My town
  7. Kuchnia polska oraz ulubione potrawy – Polish cuisine and favourite dishes.
  8. Robotyka – Robotics.

Zajęcia prowadzi p . Izabela Masiukiewicz.