Informacja dla rodziców

Od 9 listopada do 29 listopada szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej.

Uczniowie w tym czasie będą realizować naukę zdalną lub przy dużej grupie uczniów inną formę opieki.

Dyrektor Barbara Wilgocka