Jak zalogować się do MS 365?

Jeśli jeszcze ktoś ma problemy z pierwszym logowaniem do MS 365, niech się zapozna z krótkim instruktażem poniżej: