X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Organizacja:

  1. Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia odbędzie się w dniu 2 października 2020r.
  2. Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów klas III - VIII oraz chętnych pracowników szkoły i rodziców.
  3. Organizatorami i realizatorami zadań projektu są wychowawca klasy III, nauczyciele matematyki, uczniowie klas IV - VIII

Cele projektu:

 Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia  sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób.  Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia tabliczkowych zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Logo projektu

List do rodziców