Informacja o otwarciu przedszkola

Drodzy Rodzice


         W związku z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi możliwości otwarcia przedszkoli 6 maja (środa) informuję, że:

  • Termin otwarcia przedszkola uzależniony jest od decyzji władz samorządowych i nastąpi od dnia 11 maja.
  • Funkcjonowanie przedszkola odbywać się będzie w oparciu o wewnętrzne procedury bezpiecznego pobytu dziecka w okresie pandemii.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących  zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z zapewnienia opieki przez przedszkole dla swojego dziecka, proszeni są o telefon do intendenta przedszkola lub telefon do dyrektora przedszkola do 06.05.2020r.  ( środa)  do godziny 10.00 .   

Zebrane informacje posłużą do zaplanowania organizacji pracy przedszkola z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Poniżej załączamy Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Link do wytycznych