Plan lekcji - zdalne nauczanie

 

PLAN LEKCJI

OD 25 MARCA 2020r.

 

  Klasa I Klasa II Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Poniedziałek

2 godz. edukacja wczesnoszkolna
j. angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.polski
matematyka
j.angielski
muzyka

matematyka

j.angielski

plastyka

Wtorek 3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

matematyka

j.polski

przyroda

geografia

matematyka

j.polski

j.angielski

Środa

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

matematyka

j.polski

informatyka

j.polski

technika

matematyka

biologia

Czwartek
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

matematyka

j.polski

technika

j.angielski

j.polski

informatyka

j.angielski

Piątek
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna
3 godz.
edukacja wczesnoszkolna

2 godz.
edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

historia

j.angielski

plastyka

matematyka

historia

muzyka

 Klasy VI - VIII

 

  Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek

matematyka

j.polski

biologia

j.angielski

j.polski

geografia

matematyka

chemia

matematyka

j.polski

geografia

fizyka

Wtorek

j.polski

geografia

matematyka

plastyka

j.angielski

biologia

j.polski

matematyka

plastyka

chemia

j.angielski

j.polski

matematyka

EDB

Środa

historia

j.polski

muzyka

j.angielski

j.polski

matematyka

j.angielski

fizyka

j.polski

matematyka

j.angielski

biologia

Czwartek

j.angielski

matematyka

j.polski

technika

j.polski

matematyka

j.angielski

muzyka

matematyka

j.polski

j.angielski

WoS

Piątek

j.polski

informatyka

matematyka

historia

j.niemiecki

j.polski

informatyka

informatyka

historia

j.polski

j.niemiecki