Katyń... ocalić od zapomnienia

W związku ze zbliżającym się terminem konkursu Katyń... ocalić od zapomnienia  zainteresowanych odsyłam do regulaminu.

Ponadto w załączniku znajdują się: karta zgłoszenia oraz formularz zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w konkursie.