Kocham Cię, Polsko

Konkurs wiedzy o Polsce pt: Kocham Cię, Polsko! dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Hańsku.

15 listopada 2018 r. o godzinie 855 w bibliotece szkolnej w Hańsku odbył się konkurs wiedzy o Polsce pod tytułem Kocham Cię, Polsko! dla uczniów klas I – III. Celem konkursu było wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, kształtowanie szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych, popularyzacja wiedzy o Polsce oraz wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji. W konkursie wzięło udział 16 osób ( 4 osoby z każdej klasy). Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą o naszym kraju rywalizując ze sobą w ośmiu konkurencjach. Maksymalnie można było zdobyć 43 punkty.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w skład, której wchodziły:

  • p. Beata Mazurek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
  • p. Agnieszka Purc – nauczyciel języka polskiego;

Komisja sprawdzała rozwiązania według standaryzowanego klucza odpowiedzi.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce – uczniowie klasy II „a”  – 43 pkt.
  • II miejsce – uczniowie klasy II „b” – 42 pkt.
  • III miejsce – uczniowie klasy I „a”  – 41 pkt.
  • III miejsce – uczniowie klasy III „a” – 41pkt.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna w Hańsku.