Pozostali pracownicy

Pracownicy administracji:

  1. Brzeziecka Małgorzata - sekretarz szkoły
  2. Rolko Zofia  - intendent
  3. Zdonek Justyna - intendent

Pracownicy obsługi:

  1. Wereszczyńska Monika - kucharz
  2. Bąbol Anna - pomoc kuchenna
  3. Jurczuk Weronika - pomoc kuchenna
  4. Jurek Teresa - sprzątaczka
  5. Paczkowska Maria - sprzątaczka
  6. Stasiuk Halina - sprzątaczka
  7. Stanisławek Grażyna - sprzątaczka
  8. Ślusarz Jolanta - sprzątaczka
  9. Onyszko Stanisław - pracownik gospodarczy