Komunikat

Zebranie Rady Rodziców (jedynki) z Dyrektorem Szkoły w dniu 15 października o godz.1530.