Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

Dnia 2 kwietnia 2009 r. uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian podsumowujący zakres wiadomości i umiejętności zdobytych w trakcie sześcioletniej edukacji.

Życzymy sukcesów naszym uczniom!