Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 1 września 2009 uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2009/2010 w naszej szkole. 1 września, jest szczególną datą w historii - 70 lat temu wybuchła II wojna światowa. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, uczciliśmy minutą ciszy poległych w czasie drugiej wojny światowej.

Czytaj więcej: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

W dniu 19 czerwca 2009 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009 w naszej szkole. Uczniowie za pilną naukę i wzorowe zachowanie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Dziesięciu uczniów z najwyższą średnią ocen otrzymało stypendia naukowe oraz dwóch uczniów za osiągnięcia sportowe. Nagrody dla stypendystów ufundował Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak, a uroczyście wręczył Sekretarz Gminy Hańsk Pan Romuald Pryll.

Dyrekcja i grono pedagogiczne życzy uczniom słonecznych i wspaniałych wakacji!

Zdjęcia w szkolnej galerii