Informacje dla Uczniów

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku jest szkołą, która bawi, uczy, wychowuje i opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Najistotniejszym zadaniem jest rozwój osobowości dzieci poprzez zintegrowanie wiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie postaw. Najważniejszymi partnerami w pracy są rodzice naszych uczniów, wobec których szkoła pełni rolę wspierającą. Chcemy być podmiotem środowiska lokalnego, ośrodkiem kultury i aktywności.

Więcej: O szkole

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej: Organizacja